Οδηγός Μελέτης & Εγκατάστασης Σωλήνωσης Αερίου CSST GASTITE 2018
 Πρόγραμμα διαστασιολόγησης Καυσίμων Αερίων με CSST Gastite 

♦ Οδηγός Εγκατάστασης Αντεπίστροφων Βαλβίδων STUDOR
 

♦ ΝΕΟΣ KATAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2017
 
♦ ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ της PURE-PRO 2018