Εξυπήρετηση & Αξιοπιστία

Τα κτίρια στα οποία κατοικούμε ή εργαζόμαστε, αποτελούν χώρους στους οποίους περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Είναι απαραίτητο λοιπόν αυτά τα κτίρια να μας εξασφαλίζουν άνεση και λειτουργικότητα ώστε να μην παρουσιάζουν προβλήματα στις μηχανολογικές και άλλες εγκαταστάσεις του.

Για την εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων, μεριμνούν πεπειραμένοι μηχανικοί που σχεδιάζουν τις εγκαταστάσεις του κτιρίου, αλλά και οι υδραυλικοί και οι τεχνίτες που υλοποιούν τον σχεδιασμό της εγκατάστασης. Για να επιτελέσουν το έργο τους με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, οι μηχανικοί πρέπει να προδιαγράψουν και να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα υλικά που θα εξασφαλίσουν το καλύτερο αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η DIMCO για περισσότερο από 25 χρόνια, αναζητεί από τη Διεθνή Αγορά αυτά τα προϊόντα, τα οποία όταν προδιαγράφονται και χρησιμοποιούνται στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις, εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα, τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντιμετωπίζουν οριστικά τα γνωστά καθημερινά προβλήματα που παρουσιάζονται στα κτίρια και ταλαιπωρούν τους ιδιοκτήτες, με χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές.

Ποιότητα, καινοτομία, εξυπηρέτηση! Αυτά τα τρία στοιχεία συνθέτουν και καθορίζουν διαρκώς τους στόχους μας!

Καλώς ήρθατε στο νέο μας ηλεκτρονικό κατάστημα !