ΠΡΟΦΙΛ

Δημοβασίλης Χαράλαμπος

Δημοβασίλης Χαράλαμπος

 Για περισσότερα από 30 χρόνια η DIMCO διαθέτει καινοτόμα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας για κτιριακές εγκαταστάσεις.

 ΣΤΟΧΟΣ μας είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά και να προσφέρουμε και ποιότητα στην κατασκευή και την συντήρησή τους.

 Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Ύδρευσης, Κτιριακά: όλα έχουν τα προβλήματά τους και όλα καθορίζουν την ποιότητα ζωής ή εργασίας στο κτίριο που διαμένουμε ή εργαζόμαστε.

Διαθέτουμε Προϊόντα που δίνουν τη δυνατότητα στον Έλληνα Μηχανικό και Υδραυλικό Επαγγελματία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ασφαλέστερες εγκαταστάσεις χωρίς προβλήματα και προσφέρουν λύσεις στον τελικό χρήστη σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν προβλήματα

Στοιχεία Εταιρίας

 • Επωνυμία: DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.
 • Διακριτικός Τίτλος:  DIMCO
 • Νομική Μορφή: Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Μ.Ι.Κ.Ε.)
 • Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:  084430502000
 • Αρ.Πρωτ/λου ΓΕΜΗ: 1518291/26-2-2019
 • Επιμελητήριο: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
 • Αρ. Μητρώου Επιμελητηρίου:  131513
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:  093337827
 • Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:  Χαλανδρίου
 • Κεφάλαιο: 1.340.000 €
 • Έδρα: Δήμος Χαλανδρίου
 • Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 15231, Χαλάνδρι
 • Εταίρος: Ιωάννα Δημοβασίλη
 • Διαχειριστής: Χαράλαμπος Δημοβασίλης